Doneer

Wil je ook bijdragen aan het project lonely children in Craiova?

Doneer dan je bijdrage op rekening:

NL36 INGB 0001 9699 27

ten name van C den Boer te Hoorn

Bij voorbaat super bedankt!!