Soroptimisten

(bron Wikipedia)

 Soroptimist International is een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen. Er zijn 90.000 Soroptimisten, verdeeld over ruim 3000 clubs in 125 landen. Zij heeft als niet-gouvernementele organisatie (NGO) een stem in diverse organen van de Verenigde Naties en in de Raad van Europa.

De naam komt uit het Latijn: Sorores (zusters) die het optimum (beste) nastreven. Volgens de Engelse (en andere) sites van de Soroptimisten dient dit te worden uitgelegd als: “het beste voor vrouwen”.

Soroptimist International werd in 1921 opgericht in de Verenigde Staten. Zij deed haar intrede in Nederland in 1927 toen in Den Haag de eerste Nederlandse Soroptimistclub tot stand kwam. De eerste Belgische club werd in 1930 in Antwerpen opgericht.

Soroptimist International zet zich volgens haar doelstellingen in voor:

  • de verbetering van de rechten van de vrouw;
  • hoge ethische normen; mensenrechten voor iedereen;
  • gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede door het bevorderen van goede internationale verstandhoudingen, begrip en vriendschap;
  • duurzame ontwikkeling;
  • gezondheidszorg voor moeder en kind

Soroptimist International is getrapt georganiseerd: er zijn vier federaties die grotendeels samenvallen met werelddelen, unies (landen) en clubs. De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen maakt deel uit van Soroptimist International Europe en telt ruim 3400 leden, verdeeld over 100 clubs.

De bij Soroptimist International aangesloten clubs, unies en federaties hebben lokale, nationale en internationale projecten. Daarnaast is er een vierjaarlijks wereldwijd project. Gedurende 1999/2003 was dat ‘Limbs for Life’. In dit project werd 1,2 miljoen dollar bijeen gebracht voor slachtoffers van landmijnen. De Nederlandse unie nam samen met haar lokale clubs een derde van dit bedrag voor haar rekening. In dit project werd samengewerkt met het Internationale Rode Kruis.

In de periode 2003/2007 werkte Soroptimist International in het kader van het ‘Project Independence: Women Survivors of War’ samen met de organisatie ‘Women for Women International’ om vrouwen in de (ex)oorlogsgebieden Afghanistan, Bosnië en Rwanda te helpen een nieuw bestaan op te bouwen via trainingen en het verlenen van microkredieten.

Van 2007 tot 2011 was er een project in Sierra Leone om vrouwen daar te helpen.
Van 2011 tot 2015 is het thema ‘Empowerment of women through education and leadership’. Dit is een vrij  breed onderwerp wat zich richt op de ontwikkeling van vrouwen en meisjes.

Soroptimistclubs selecteren jaarlijks nieuwe projecten waaraan zij werken. Projecten staan in het teken staan van de drie A’s: Awareness (bewustwording), Advocacy (stem geven), Action (actie). Meestal bestaan de projectactiviteiten uit fondsenwerving, zoals bijvoorbeeld een benefietconcert, een sponsorloop of een bridgedrive. Regelmatig wordt de deskundigheid uit het eigen netwerk ingezet voor het werven van fondsen; Soroptimisten zijn tenslotte vakvrouwen. Daarnaast worden ook subsidies aangevraagd of donaties ontvangen.

www.soroptimist.nl
www.soroptimistinternational.org